Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là một hoạt động của hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam. Hoạt động này được tham gia bới các thành viên tâm huyết về Quản lý chất lượng (QLCL) - Nhóm Dr5. Các thành viên tham gia bao gồm các cán bộ làm QLCL tại Bộ Y tế, tại các cơ sở Y tế và các nhà chuyên môn y tế.

 Tầm nhìn

Bằng các kết quả thực tế tại các cơ sở Y tế, nâng cao vai trò và ý nghĩa của các hoạt động Quản lý chất lượng trong khám chữa bệnh. Quản lý chất lượng trở thành hoạt động quan trọng để mang lại sự an toàn cho người bệnh và đảm bảo chất lượng của hoạt động chăm sóc sức khỏe cũng như tăng cường năng lực của các cơ sở Y tế. Từ đó hình thành văn hóa Cải tiến chất lượng trong toàn ngành y tế Việt Nam.

Sứ mệnh

  • Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệp triển khai Quản lý chất lượng để mọi người có thể vận dụng tại cơ sở của mình;
  • Cung cấp các dịch vụ, các công cụ và giải pháp phục vụ cho các hoạt động Quản lý chất lượng cụ thể;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện trong các hoạt động Quản lý chất lượng và Quản lý bệnh viện.

Giá trị cốt lõi

1. First Do No Harm

     Đảm bảo an toàn người bệnh là nền tảng, là ưu tiên số một khi tiến hành bất cứ giải pháp Cải tiến chất lượng nào.

2. Cải tiến chất lượng và hiệu suất

     Khảo sát hiện trạng tại cơ sở, bằng các công cụ Cải tiến chất lượng từng bước nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc từ đó tăng tính cạnh tranh của cơ sở dựa trên lợi ích vượt trội mang đến cho người bệnh.

3. Trân trọng học và học hỏi từ sai lầm

     Cung cấp cái nhìn khoa học, tích cực và đúng bản chất của các sai lầm. Mỗi sự cố dù xảy ra hay chưa đều là bài học giá trị để cải tiến cơ sở để bệnh nhân được an toàn hơn và hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

4. Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định

     Nền tảng quản lý hoạt động cũng như Quản lý chất lượng là chuẩn hóa các quy định quy trình và đảm bảo được mọi người tuân thủ.

5. Quản lý chỉ số hoạt động và chỉ số chất lượng các hoạt động trong cơ sở Y tế

Bao gồm cả hoạt động chuyên môn và hoạt động quản lý. Kết quả của các hoạt động này cần được đo lường, được so sánh, phản ánh đúng năng lực của cơ sở.

6. Thu hút sự tham gia của mọi người vào hoạt động Quản lý chất lượng

     Xuất phát từ hiệu quả mang lại của hoạt động Cải tiến chất lượng, mọi người sẽ tin cậy và tham gia áp dụng nhiều hơn nữa các công cụ Quản lý chất lượng trong công việc. Các nhà quản lý sẽ nhận thấy ý nghĩa của các hoạt động này từ đó dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm hơn nữa cho hoạt động Quản lý chất lượng tại cơ sở.

Phương hướng

Kết nối những người đam mê và tâm huyết với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đảm bảo an toàn người bệnh để xây dựng cộng đồng Quản lý chất lượng mạnh tại Việt Nam. Cộng đồng Quản lý chất lượng Y tế Việt Nam sẽ đạt các thành tựu sánh ngang các nước phát triển trên thế giới.

Các công việc cụ thể

Với những xác định trên, Hội khoa học Kinh tế Y tế triển khai hoạt động Chất lượng khám chữa bệnh với các nhóm công việc cụ thể sau:

1. Cung cấp các tin tức cập nhất về hoạt động Quản lý chất lượng tại Việt Nam và trên thế giới

- Xây dựng bản tin Quản lý chất lượng tại Việt Nam và thế giới;

- Các tin tức về Quản lý chất lượng từ các cơ sở;

- Các bài báo xã hội;

- Giao lưu trực tuyến;

- Tin bài về tai biến, sự cố y khoa;

- Các chính sách, quy định mới liên quan đến Quản lý chất lượng.

2. Xây dựng thư viện tài liệu Quản lý chất lượng

- Dịch sách Quản lý chất lượng

- Cung cấp các bài giảng, tài liệu chính thức của các trường, tổ chức đào tạo huấn luyện về Quản lý chất lượng

- Chia sẻ các tài liệu liên quan Quản lý chất lượng từ cộng đồng;

- Đăng tải các báo cáo nghiên cứu khoa học liên quan đến Quản lý chất lượng;

- Các văn bản, chính sách của Nhà nước liên quan đến Quản lý chất lượng;

- Các báo cáo;

- Từ điển thuật ngữ QLCL.

3. Xây dựng thư viện tài liệu chuyên môn

Hội sẽ hỗ trợ tích cực các kế hoạch, dự án của những ai quan tâm đến xây dựng thư viện tài liệu chuyên môn cho y tế. Khuyến khích việc phát triển các lĩnh vực cụ thể, chuyên sâu và thông tin đảm bảo mới nhất, đầy đủ, chính thống. Việc dịch tài liệu cũng có nhiều ý nghĩa cho cộng đồng. Hãy liên hệ với chúng tôi để tạo một dự án mới hoặc tham gia một dự án đã có sẵn.

4. Xây dựng cộng đồng, diễn đàn Quản lý chất lượng

- Chia sẻ kinh nghiệm về Quản lý chất lượng: thiết lập hệ thống, cải tiến chất lượng

- Hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Quản lý chất lượng;

- Chia sẻ cơ hội, công việc và thành lập nhóm dự án cụ thể.

5. Phát triển và áp dụng các Bộ tiêu chuẩn chất lượng

- Phân tích, góp ý, xây dựng các Bộ tiêu chuẩn chất lượng cho các lĩnh vực Y tế cụ thể;

- Hướng dẫn triển khai các Bộ tiêu chí;

- Hướng dẫn kiểm tra các Bộ tiêu chí;

- Các ví dụ minh họa, bằng chứng tham khảo của việc triển khai các Bộ tiêu chí;

- Hướng dẫn xây dựng các Đề án Cải tiến chất lượng để triển khai các tiêu chuẩn cụ thể của Bộ tiêu chí;

- So sánh các Bộ tiêu chí chất lượng.

6. Xây dựng hệ thống đào tạo online và offline để nâng cao kiến thức cho mọi người về Quản lý chất lượng

- Xây dựng phần mềm và các bài học online dựa trên khung năng lực (competency framework) các năng lực Quản lý chất lượng;

- Tổ chức các khóa học, hội thảo liên quan đến Quản lý chất lượng.

7. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động Quản lý chất lượng

- Khảo sát, tư vấn triển khai;

- Hướng dẫn xây dựng đề án cải tiến chất lượng, hướng dẫn triển khai.

8. Cung cấp và hướng dẫn áp dụng, triển khai các công cụ Quản lý chất lượng và Quản lý bệnh viện

- Giới thiệu các công cụ dùng cho Quản lý chất lượng: PDCA, Lean, Sixsigma, STAR, KPIs, KQIs, ...

- Tập huấn áp dụng và triển khai các công cụ.

9. Xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện, quản lý cơ sở y tế và quản lý chất lượng

- Xây dựng và phát triển phần mềm phục vụ hoạt động quản lý và hoạt động Quản lý chất lượng tại các cơ sở Y tế;

- Tư vấn lựa chọn phần mềm;

- Hướng dẫn sử dụng và việc áp dụng phần mềm.

10. Xây dựng các phần mềm hỗ trợ các hoạt động chuyên môn

- Các phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn dùng trong các cơ sở Y tế;

- Hướng dẫn việc vận dụng các phần mềm đã có trên thị trường.