Hoan nghênh mọi ý kiến của bạn!

Nếu bạn có bất cứ điều gì muốn hỏi, góp ý, yêu cầu gì tới hội, bạn vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn nếu cần thiết. 

Địa chỉ: 138 A Giảng võ - Ba Đình - Hà Nội;

Điện thoại: 084.365.3579; Email: lienhe@kinhteyte.vn