Họp chuyên gia “Hiệu quả điều trị và đánh giá tác động ngân sách của thuốc Gefitinib trong ung thư phổi không tế bào nhỏ” (23/11/2017)

11 July 2020

Chiều ngày 22/11/2017 Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam tổ chức họp chuyên gia “Hiệu quả điều trị và đánh giá tác động ngân sách của thuốc Gefitinib trong ung thư phổi không tế bào nhỏ”với sự chủ trì và điều phối của PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế

Đăng kí nhận RSS - Bộ trưởng BYT