Hội thảo đánh giá công nghệ y tê 2020 - xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào sử dụng trong đánh giá công nghệ y tế tại việt nam

14 October 2020

Ngày 13/10/2020 Vụ Bảo hiểm y tế Bộ y tế phối hợp cùng Hội Khoa học KTYT Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học” Đánh giá công nghệ y tế năm 2020 với chủ đề : Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào sử dụng trong đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam”.

Việc xây dựng phát triển hệ thống đánh giá công nghệ y tế rất cần thiết và quan trọng

14 October 2020

Ngày 13/10, Bộ Y tế phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam năm 2020: Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào sử dụng trong nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam.

THƯ MỜI THAM GIA VÀ TÀI TRỢ XÂY DỰNG NGƯỠNG ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ - HIỆU QUẢ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ Y TẾ TẠI VIỆT NAM

5 October 2020
  1. Tổng quan hệ thống về ngưỡng chi phí-hiệu quả trên Thế giới nhằm lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho Việt Nam;
  2. Nghiên cứu xây dựng ngưỡng chi trả cho một năm sống khỏe mạnh cho các mức độ bệnh tật khác nhau tại Việt Nam (WTP/QALY);
  3. Nghiên cứu tính khả thi của việc áp dụng ngưỡng WTP/QALY tại Việt Nam.
Đăng kí nhận RSS - Kinh tế Y tế