Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hiện nay đang trở thành một vấn đề đáng quan tâm trên toàn cầu. Thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tăng nhanh trong thanh thiếu niên là một vấn đề y tế công cộng đáng báo động không chỉ riêng ở quốc gia nào.

Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, đánh giá công nghệ y tế nói chung và đánh giá kinh tế dược nói riêng đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế.

Trang