11 July 2020

Sáng ngày 31/5 tại Ga Đường sắt Hà nội, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của Thuốc lá đã tổ chức Lễ Mittinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 /2016.

Theo báo cáo, năm 2015, Bộ GTVT đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công làm Trưởng ban, đơn vị thường trực là Cục Y tế GTVT. Nhiều hoạt động tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành đã được thực hiện như thành lập Tiểu ban PCTH của thuốc lá tại đơn vị, xây dựng kế hoạch PCTH thuốc lá trong năm; tuyên truyền nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong toàn ngành GTVT về tác hại của thuốc lá; Thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành GTVT.

Tại lễ mít tinh, PGS. TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ PCTH của thuốc lá đã đánh giá cao những hoạt động của Bộ GTVT trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Bộ GTVT cũng là đơn vị đã tham gia phối hợp chặt chẽ với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá từ năm 2015 và tiếp tục phối hợp trong năm 2016. Các hoạt động như Thành lập Ban chỉ đạo vào ngày 13/03/2015, ban hành kế hoạch thực hiện, tăng cường và đa dạng hóa các loại hình truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực, tổ chức thanh kiểm tra, giám sát đã đã được Cục Y tế, Bộ Giao thông Vận tải chủ động thực hiện và đẩy mạnh tại trung ương và nhiều tỉnh, thành phố.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, năm 2016, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải để đẩy mạnh và mở rộng tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá, tăng cường thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc trong ngành giao thông, trên các phương tiện giao thông công cộng, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục chỉ đạo thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm công cộng theo quy định. Có thống kê, báo cáo về tình hình CBCNV người lao động hiện đang hút thuốc lá, thống kê số người đã cai được thuốc lá, số người tái nghiện … để báo cáo về Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá Bộ GTVT.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cũng kêu gọi mỗi CBCNV người lao động ngành GTVT cần nâng cao tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, chung tay giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với môi trường và sức khỏe.
Tại lễ mít tinh, các đơn vị trong ngành GTVT đã ký cam kết với Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá và gắn biển Nhà ga không khói thuốc tại Ga Hà Nội.

Tags: