1 June 2022

Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, đánh giá công nghệ y tế nói chung và đánh giá kinh tế dược nói riêng đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế.

Ở Việt Nam, trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, quỹ bảo hiểm y tế phải bao phủ ngày càng nhiều dịch vụ y tế thì Đánh giá công nghệ y tế cần được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, chính sách bảo hiểm y tế. Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ nhiệm vụ quan trong của hệ thống y tế là “Xây dựng các tiêu chuẩn và triển khai công tác đánh giá công nghệ y tế để xác định các can thiệp y tế có hiệu lực, hiệu quả, chi phí thấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế”.

Để việc xây dựng chính sách y tế đặc biệt là xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế có những thay đổi mang tính đột phá, ngày càng minh bạch, dựa trên bằng chứng khoa học rõ ràng, bảo đảm lợi ích hài hòa của tất cả các bên liên quan, bảo đảm khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế thì việc xây dựng phát triển hệ thống đánh giá công nghệ y tế là rất cần thiết và quan trọng. Bộ Y tế đã và đang phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng Dự thảo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó cũng nhấn mạnh việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế cần dựa trên các bằng chứng đánh giá công nghệ y tế, đặc biệt các bằng chứng về chi phí- hiệu quả và đánh giá tác động ngân sách. Vì vậy, từ năm 2018 đến nay Hội nghị Đánh giá công nghệ y tế được tổ chức hàng năm nhằm mục tiêu phát triển năng lực đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam và tăng cường ứng dụng vào việc xây dựng chính sách y tế, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế. Hội nghị qua các năm đã có sự tham gia của nhiều đại biểu với các báo cáo viên trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều thông tin, kiến thức cũng như bài học kinh nghiệm góp phần đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu, kết nối mạng lưới, cũng như triển khai và ứng dụng đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam.

Với sự phối hợp giữa Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam, Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế và Trường đại học Dược Hà Nội, vào ngày 07 tháng 12 năm 2021, “Hội nghị Đánh giá Công nghệ y tế Việt Nam - Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế” đã được tổ chức tại Hà Nội với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách quốc tế về ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong việc xây dựng gói quyền lợi cũng như các quy trình, phương pháp, kỹ thuật để thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động ngân sách với sự tham gia chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trong thời gian tới, việc sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách bảo hiểm y tế sẽ không chỉ là mang tính khuyến khích mà sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, nhất là đối với các thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đề xuất bổ sung mới vào Danh mục. Vì vậy với mục tiêu tập huấn và hướng dẫn các phương pháp cần thiết để xây dựng bộ hồ sơ đề xuất chi trả cho các can thiệp y tế, Hội Khoa học Kinh tế Y tế cũng đã phối hợp với trường đại học Dược Hà Nội tổ chức khóa tập huấn vào ngày 08 tháng 12 năm 2021 với đông đảo các nghiên cứu viên đến từ các Viện nghiên cứu, trường đại học.

 

Một số hình ảnh diễn ra của Hội nghị: