Ngày 13/10, Bộ Y tế phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam năm 2020: Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào sử dụng trong nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam.

Ngày 13/10/2020 Vụ Bảo hiểm y tế Bộ y tế phối hợp cùng Hội Khoa học KTYT Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học” Đánh giá công nghệ y tế năm 2020 với chủ đề : Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào sử dụng trong đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam”.

Tổng quan hệ thống về ngưỡng chi phí-hiệu quả trên Thế giới nhằm lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng ngưỡng chi trả cho một năm sống khỏe mạnh cho các mức độ bệnh tật khác nhau tại Việt Nam (WTP/QALY); Nghiên cứu tính khả thi của việc áp dụng ngưỡng WTP/QALY tại Việt Nam.

BÁO CÁO TÓM TẮT

Ticagrelor là một thuốc mới có nhiều ưu điểm trong nhóm thuốc điều trị dự phòng Hội chứng mạch vành cấp (ACS - Acute coronary syndrome) - có tần suất tương đối cao và có xu hướng gia tăng cùng với các bệnh tim mạch, tiểu đường.

Giới thiệu về THA và thuốc điều trị

Tăng huyết áp là một trong số các bệnh không lây nhiễm (NCD) phổ biến nhất, nhóm bệnh này đã vượt qua các bệnh truyền nhiễm và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam.

Trang