30 May 2022

Theo Nghị quyết WHA42.19 của Hội đồng Y tế thế giới (World Health Assembly), ngày 31 tháng 5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới không thuốc lá (World No Tobacco Day - WNTD). Mục đích nhằm tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có khói thuốc lá trên toàn cầu. Mục đích xa hơn là gây sự chú ý của cộng đồng đến tác hại của thuốc lá đối với người hút thuốc lá chủ động cũng như bị động, mà hằng năm cướp đi sinh mạng của khoảng 5,4 triệu người trên toàn cầu.

Ngày Thế giới Không thuốc lá được kỷ niệm hàng năm nhằm nhấn mạnh những rủi ro sức khỏe liên quan đến sử dụng thuốc lá và ủng hộ các chính sách hiệu quả để giảm mức tiêu thụ thuốc lá. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu mà lẽ ra có thể phòng tránh được. Sử dụng thuốc lá hiện gây ra 10% trong số các ca tử vong có thể tránh được ở người trưởng thành trên toàn thế giới. Mục tiêu của Ngày thế giới không thuốc lá là để bảo vệ các thế hệ hiện tại và tương lai không chỉ khỏi những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe do thuốc lá, mà còn tránh khỏi các hậu quả về kinh tế, môi trường và xã hội của việc sử dụng thuốc lá và hút thuốc thụ động. 

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ban thư ký của Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) đã đưa ra một bộ tài liệu vạch trần những vấn để môi trường mà thuốc lá đã gây ra và cách ngành công nghiệp đã thực hiện việc tẩy xanh hình ảnh của mình với công chúng như thế nào.

#1 Những Bí mật đen tối: Cách ngành công nghiệp thuốc lá tàn phá môi trường và che giấu điều đó 

Tìm hiểu thêm về cách ngành công nghiệp thuốc lá không chỉ che giấu những tác hại nghiêm trọng của ngành công nghiệp này đối với môi trường mà còn tự quảng bá mình như một đồng minh về môi trường và tính bền vững.

#BurnedByTobacco

#TobaccoExposed