5 October 2020

Kính gửi: Quý công ty/Tổ chức

          Năm 2018, Bộ Y tế Việt Nam (BYT) đã ban hành Quyết định số 5315/QĐ-BYT, quy định tất cả các thuốc phải nộp bằng chứng về đánh giá kinh tế dược (đánh giá tác động ngân sách và phân tích chi phí-hiệu quả) để được xem xét vào danh mục chi trả bảo hiểm y tế. Tuy nhiên đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành một ngưỡng chi trả có tính pháp lý. Việc thiếu bằng chứng thực nghiệm về một "ngưỡng trần chi trả" có thể áp dụng cho tất cả các loại can thiệp là một trong những rào cản đối với việc đánh giá các công nghệ y tế, can thiệp y tế công cộng và vấn đề ra quyết định tại Việt Nam. Vì vậy, cần xây dựng ngưỡng đánh giá chi phí - hiệu qua thông qua tiến hành một nghiên cứu độc lập, có tính toàn diện, sử dụng phương pháp tiếp cận nhất quán để cho phép so sánh chéo giữa các quốc gia nhằm thiết lập ngưỡng chi trả cho một năm sống khỏe mạnh (QALY) phù hợp cho Việt Nam.

          Đề xuất hoạt động xây dựng ngưỡng chi phí-hiệu quả đã được đưa ra thảo luận và được sự ủng hộ của cả nhà hoạch định chính sách, cơ quan thực hiện chính sách và cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay, đề cương hoạt động đã được hoàn thiện sơ bộ trên cơ sở góp ý của các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước. Hoạt động bao gồm các nghiên cứu:

  1. Tổng quan hệ thống về ngưỡng chi phí-hiệu quả trên Thế giới nhằm lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho Việt Nam;
  2. Nghiên cứu xây dựng ngưỡng chi trả cho một năm sống khỏe mạnh cho các mức độ bệnh tật khác nhau tại Việt Nam (WTP/QALY);
  3. Nghiên cứu tính khả thi của việc áp dụng ngưỡng WTP/QALY tại Việt Nam.

          Mục đích tổng thể của hoạt động này là ước tính mức độ sẵn sàng chi trả cho một năm sống điều chỉnh theo chất lượng (QALY) để thiết lập những ngưỡng chi trả hợp pháp cho các đánh giá công nghệ y tế (HTA) tại Việt Nam nhằm góp phần vào quá trình thúc đẩy tính hiệu quả và công bằng trong việc thực hiện và chi trả cho các dịch vụ y tế.

Hội Khoa học, kinh tế y tế Việt Nam là đơn vị đầu mối, phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tế, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước và các đơn vị liên quan đặc biệt là trường đại học y tế công cộng Hà Nội để triển khai hoạt động. Để tiến hành và góp phần vào thành công của các nghiên cứu, Hội Khoa học, Kinh tế Y tế Việt Nam trân trọng kính mời và mong muốn nhận được sự cộng tác và tham gia tài trợ của Quý Công ty/Tổ chức cho hoạt động.

Trong khuôn khổ hoạt động của nghiên cứu, Hội Khoa học, kinh tế y tế Việt Nam tổ chức 04 hội nghị với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia, nhà nghiên cứu, chuyên viên trong và ngoài nước (Bộ Y tế, hội khoa học kinh tế y tế, trường đại học y tế công cộng, trường đại học dược Hà Nội, các trường đại học y dược trên cả nước và các cán bộ y tế từ các đơn vị có liên quan khác )

Thông tin hội nghị dự kiến như sau:

 

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Số lượng khách mời

Hội nghị 1

10/2020

 

Xây dựng đề cương tổng thể + Hoàn thiện đề cương

100

Hội nghị 2

12/2020

 

Báo cáo kết quả Study 1

Hoàn thiện phương pháp nghiên cứu Study 2

100

Hội nghị 3

9/2021

 

Báo cáo kết quả Study 2

Hoàn thiện phương pháp nghiên cứu Study 3

100

Hội nghị 4

2/2022

 

Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng thể và đề xuất kiến nghị

100

Quyền lợi tài trợ cho hội nghị đầu tiên vào tháng 10/2020 như sau:

Nhà tài trợ

Mức tài trợ

Quyền lợi

Ghi chú

Kim cương

450.000.000

Dựng 03 standees

01 bàn trưng bày

In 03 trang tài liệu

Tổ chức 01 hội nghị vệ tinh 120 phút vào một ngày khác ngày hội nghị chính với các ngày như sau: 30/10; 13/11 và 20/11

05 giấy mời tham dự hội nghị

 

Vàng

250.000.000

Dựng 02 standees

01 bàn trưng bày

In 01 trang tài liệu

01 bài trình bày bằng video (10 phút)

04 giấy mời tham dự hội nghị

 

Bạc

150.000.000

Dựng 01 standee

01 bàn trưng bày

03 giấy mời tham dự hội nghị

 

Đồng

100.000.000

01 bàn trưng bày

02 giấy mời tham dự hội nghị

 

Tham gia tài trợ

50.000.000

02 giấy mời tham dự hội nghị

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Ban thư ký Hội nghị trước ngày 05 tháng 10 năm 2020:

BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ

CN. Nguyễn Thị Ly; ĐT: 0913 070 293; Email: lynguyen.hmu@gmail.com.

THÔNG TIN NHẬN TÀI TRỢ

- Tên tài khoản: Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam

- Số tài khoản: 031.01.01.023.9042

- Tại ngân hàng: Maritimebank chi nhánh Đống Đa

Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của Quý công ty/Tổ chức

Tags: 

Tài liệu: